Skip to main content
Navigation

Kabilin: Paglulunsad ng UP Diliman Culture Bearers-in-Residence Program

When

February 6, 2023    
8:00 AM

Event Type

Simulan ang pagdiriwang!

Upang buksan ang UP Diliman Arts and Culture Festival 2023, kaalinsabay ng unang pisikal na seremonya ng pagtataas ng watawat mula nang magsimula ang pandemya, inihahandog namin ang KABILIN: Paglulunsad ng Programang Pagpapamana ng Katutubong Kaalaman mula sa mga Tagapaghawak ng Kaalamang-Bayan.

Bilang paglulunsad ng nasabing programa, isang munting palatuntunan ang isasagawa tampok ang mga kinikilalang manlilikha at artista, mga tagapagtaguyod ng mga kultura sa bansa, at mga kasapi ng komunidad ng UP Diliman.

Para sa iba pang detalye tungkol sa UP Diliman Arts and Culture Festival 2023, bumisita lamang sa bit.ly/2023UPDACF.