Skip to main content
Navigation

Asst. Prof. Monica Fides Amada W. Santos is the 7th UPD-OICA Director

Ikinagagalak ng UP Diliman Opisina ng Pagpapasimuno sa Kultura at mga Sining na ipakilala sa lahat ang bago nitong direktor na si Asst. Prof. Monica Fides Amada W. Santos!

Sa kanyang gabay, hangad namin ang tagumpay ng mga proyekto na higit pang magpapalawak at magsusulong ng kultura at sining sa Unibersidad.