Skip to main content
Navigation

Kaloob-Saliksik: Bahaginan ng mga Artista-Iskolar ng UP Diliman

When

March 8, 2023    
8:30 AM - 4:30 PM

Event Type

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ, 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ, 𝑝𝑢𝑟𝑜 𝑘𝑎𝑦𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ! 𝐴𝑎𝑛ℎ𝑖𝑛 𝑛𝑖𝑦𝑜 𝑏𝑎 ‘𝑦𝑢𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ?

Ang sagot ng mga artista-iskolar-manlilikha: Ibabahagi namin ‘yan sa…

𝗞𝗮𝗹𝗼𝗼𝗯-𝗦𝗮𝗹𝗶𝗸𝘀𝗶𝗸: 𝘉𝘢𝘩𝘢𝘨𝘪𝘯𝘢𝘯 𝘯𝘨 𝘮𝘨𝘢 𝘐𝘴𝘬𝘰𝘭𝘢𝘳 𝘯𝘨 𝘝𝘈𝘊𝘚𝘚𝘗 𝘢𝘵 𝘊𝘊𝘛𝘎𝘈𝘊𝘏 Isang online na kolokyum Marso 8, Miyerkules, 8:30 n.u. – 4:30 n.h.

They are the best of both worlds dahil bukod sa paglikha ng sining, nagsusunog din ng kilay sa pananaliksik ang ating mga iskolar ng VACSSP at CCTGACH!

Kaya chekirawt niyo na ang kanilang mga pag-aaral sa sining, lipunan at sangkatauhan sa aming munting kolokyum~ Ito ay gaganapin not just in one but in three platforms! Ustomoyern? I-scan lamang ang QR code upang makapag-register sa ZOOM link. Pwede rin tumutok sa livestream nito sa aming Facebook at Youtube account. Join na sa bahaginan, nang lumalim at lumawak ang lupain ng ating kaalaman~

Panels & Abstracts

Poster by Nel Crisostomo