Skip to main content
Navigation

Successful Applicants of UPD VACSSP for AY 2023-2024

Isang maalab na pagbati sa mga iskolar sa ilalim ng UP Diliman Visual Arts and Cultural Studies Scholarship Program (UPD VACSSP) ngayong AY 2023-2024.

Mabuhay ang mga artista-iskolar ng bayan!