Skip to main content
Navigation

Proklamasyon, Kontra-Proklamasyon Forum

When

February 23, 2024    
2:00 PM - 4:00 PM

Event Type

Iniimbitahan ng UPD Office for Initiatives in Culture and the Arts (UPD-OICA) ang lahat na makibahagi sa “Proklamasyon, Kontra-Proklamasyon: Mga Diskursong Midya Hinggil ng Batas Militar Forum” na gaganapin sa 23 Pebrero 2024 (Biyernes), 2:00 PM sa 2nd floor lobby ng Bulwagang Palma, UP Diliman.

Kasama sina
Dr. Maria Diosa Labiste
UP Department of Journalism

Maureen Loste
Chair, Cordillera Women’s Education Action Research Center (CWEARC)

Karlo Mikhail Mongaya
Assistant Professor, UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas

Daniel Sebastianne Daiz
News Editor, Philippine Collegian

at ang tagapagdaloy ng usapan na si
Dr. Elizabeth Enriquez
UP Department of Broadcast Communication

Magpatala sa https://bit.ly/PKPForumReg o i-scan ang QR code.

Ang proyekto ay nabuo sa pamamagitan ng suporta ng UP President’s Committee on Culture and the Arts (PCCA) at ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya (CSSP).